Sunday, September 6, 2009

REFLEKSI MICROSOFT OFFICE EXCELL

Cara-cara untuk membuat microsoft office excell ialah


Langkah pertama:
  • untuk memulakannya anda perlu klik start dan akan keluar menu utama dan klik pada "All program"
  • kemudian pilih microsoft office dan klik. Anda akan jumpa senarai-senarai microsoft office dan anda hanya perlu klik pada microsoft excell 2003  • Setelah klik pada microsoft office excell akan keluar halaman seperti yang tertera dibawah ini:
Langkah ke dua:  • kemudian isikan pada petak-petak kosong tersebut dengan maklumat-maklumat yang berkaitan.Contohnya,bilangan,nama pelajar,mata pelajaran,gred,jumlah dan sebagainya.

Langkah ke tiga:


Cara membuat "Bilangan"
1.Isikan dalam petak nombor 1, dan nombor 2 pada petak dibawah


2.kemudian block pada petak 1 dan 2 tersebut dan letakkan arrow dibawah nombor 2,dan tarik kebawah mengikut nombor yang anda kehendaki.Langkah ke empat:Cara membuat format markah

1. masukkan piawaian markah yang telah ditetapkan dan klik pada petak markah dan tarik kebawah.

2.kemudian klik pada formulas dan klik pula pada "define name."

3.seterusnya masukkan nama format tersebut.Contohnya:GRED.


Langkah ke lima:

Cara memasukkan gred

1. klik pada petak sebelah (warna merah) kemudian klik pada formulas, insert function dan vlookup2. seterusnya isikan maklumat yang diminta seperti berikut:


a)look_value:klik pada petak markah

b)table_aray:gredc

c)col_index_number:2

d)range_lookup:true


3.seterusnya klik "ok"

4. letakkan anak panah pada hujung petak gred, klik dan tarik ke bawahlangkah ke enam:


cara mengira markah (jumlah)


1. 'block' markah
2. klik pada autosum3.letak anak panah pada hujung petak jumlah, klik dan tarik ke bawah


langkah ke tujuh:

cara mengira bilangan gred
1.taip 'BILANGAN A , B, C dan seterusnya' pada petak-petak.
2.klik pada petak sebelah petak bilangan A (BIL A)

3.klik insert, function dan klik countif


4. isi ruangan countif
i- range: block petak markah dan gred
ii- criteria: jika untuk gred A ,taip( "A")


5.ulangi langkah 2-4 untuk mengira gred yang seterusnya...
No comments: